Home Radici Poesie Le poesie di Ziu Roccu: “Pensieri Paesani”

Le poesie di Ziu Roccu: “Pensieri Paesani”

0
Le poesie di Ziu Roccu: “Pensieri Paesani”

Ulia bi ticu na cosa a tutti quanti,
Ma tocca cu stai attentu cu li bricanti,
Ti certu iou male no mboiu bi fazzu
Ma facitine turmire subbra lu matarazzu

No bi mintiti certe malote a ncapu 
E no bi faciti nchianare mancu lu sanapu
Pircè ormai nui no sopportamu 
Ncerte filosofie ti lu alanu.

Ui bi crititi ca nui nno bbi capimu
Ma proprio pi quistu bene no bi ulimu
Nui bi capimu e puru bi scusamu
Ma quarche fiata la capu bi fracassamu.

La raggia ni sta mangia, lu sapiti
Pircè la politica bona no faciti.
Faciti li ngarbati e bi votamu
Ma basta ca stu paese lu rispettamu

Ulimu nu partitu ti uomminazzi
Giusti onesti e cu li controcazzi
E statibe a casa cuminciannu ti moi
Ci uliti cu ni futtiti a ddoi a ddoi

So ciucciu, sine la sacciu, mannaggia a mie
E cercu lu favore sempre a tie
Ma ci la scola a mie m’era struitu
Bi lu facia jou nu bellu partitu.

Si, dru partitu fattu cu tantu onore
Cu pozza funzionare a tutte l’ore
E no comu a quidrri ca osce nui itimu
Ca si squaiane fittantu ti casa cu bbissimu.

Mo pinsati a quiddru ca b’aggiu tittu
E cu bascia a lu cirvieddru rittu rittu
E senza la capu oscia cu malepenza
Comu face ugn’omu ti mmale cuscenza.

Sulu cussì ci a la festa bbi isciu
Bi fazzu na salutu e nu sorrisu
Sinò sapiti ce cose b’aggiu ddire
So brutte, brutte, e cquai no li pozzu ticire.

In bocca al lupo a tutti i candidati, Ziù Roccu, 2005

Foto di copertina di Giorgio Cappello

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here